Grand Jury – Dag 1
Overzicht door Advocaat Dr. Reiner Fuellmich – een eerste, maar mogelijk belangrijkste deel om te kennen en te begrijpen voor het grote publiek.

Complete video op het officiële Odysee kanaal van The Grand Jury

 

Transcriptie van de video

Ik geef nu graag het woord aan
Dr. Reiner Fuellmich, advocaat in Duitsland…

– voor een overzicht.
– Dank je wel.

Goedemiddag,
mijn naam is Reiner Fuellmich…

en het mij een genoegen te dienen
als één van de leden…

van een groep gerenommeerde
internationale advocaten en juristen,

die nu al vele maanden meewerken
aan deze uitermate belangrijke zaak.

Deze zaak, betreffende de meest
gruwelijke misdaden tegen de mensheid,

gepleegd onder het mom van
een Corona-pandemie op wereldwijde schaal,

lijkt alleen in eerste instantie
gecompliceerd.

Maar als je alle stukjes bij elkaar legt,
alle die kleine stukjes van de puzzel,

zoals wij voor u zullen doen met de hulp
van vele gerenommeerde experts…

en andere getuigen gedurende dit proces,
dan zult u vier sets van feiten zien.

[Eén] Er ís geen Corona-pandemie
maar enkel een PCR-test PLANdemic,

die gevoed wordt door uitgebreide
psychologisch operatie,

die ontworpen is om de wereldbevolking
in een constante staat van paniek te houden.

Deze agenda is al lang geleden gepland,

is uiteindelijk niet succesvol…

(de voorloper was de Mexicaanse griep
zo’n twaalf jaar geleden)…

en het is klaargestoomd
door een groep superrijke,

psychopatische en sociopathische mensen,

die andere mensen
tegelijkertijd vrezen en haten,

die geen empathie hebben…

en die gedreven worden door de wens
de volledige macht in handen te krijgen…

over ons allemaal,
de mensen van de wereld.

Ze gebruiken onze regeringen
en de Mainstream Media,

die ze letterlijk beiden bezitten,

om hun paniek-propaganda
24/7 over te brengen.

[Twee] Het virus zelf kan veilig
en effectief behandeld worden…

met vitamine C, D, zink etc.

En ook met off-label gebruik van
Evermectine en HydroxyChloorQuine etc.

Maar al deze, niet “alternatíeve” geneeswijzen,
maar wérkelijke geneeswijzen…

zijn verboden door diegenen die de
vermomming van deze PLANdemie gebruiken,

om hun uiteindelijke doel door te drukken,
dat eruit bestaat, dat iedereen hun…

(zoals we zullen tonen in dit proces)

niet alleen ondoeltreffende, maar ook
zeer gevaarlijke, ja, zelfs dodelijke…

experimentele injecties krijgt.

[Drie] Dezelfde mensen,
die van de Mexicaanse griep,

wat uiteindelijk een milde griep bleek te zijn,
een pandemie maakten twaalf jaar geleden…

door eerst de definitie van
wat een “pandemie” is te veranderen…

en daarna paniek te veroorzaken,

hebben nu ook
deze “Corona-pandemie” gecreëerd.

De Mexicaanse griep was hun eerste
echte poging een pandemie te creëren.

En net zoals één van de doelen tóen was,
om onze aandacht af te leiden…

van de schaamteloos frauduleuze
activiteiten van hun financiële industrie,

beter gezegd hun financiële maffia,

die zichtbaar was geworden
door de Lehman crisis,

is dit ook één van hun belangrijkste
doelen van de Corona-PLANdemie van nu.

Als we destijds wat beter hadden gekeken,
gedurende de Lehman-crisis,

in plaats van blindelings de beloftes
van ‘onze’ regeringen te geloven,

dat de daders van die financiële misdaden
er verantwoordelijk gesteld zouden worden,

dan zouden we toen al gezien hebben,
dat ze onze publieke al decennialang…

hadden beroofd en geplunderd.

En we hadden gezien dat onze regeringen
“onze” regeringen niet meer zijn,

maar dat ze overgenomen waren door de
andere zijde via hun belangrijkste platform,

het World Economic Forum, dat zijn eigen
wereldleiders was begonnen te produceren,

via hun jonge wereldleiders programma,
al vanaf 1992.

Twee van de eerste “afgestudeerden”
waren Angela Merkel en Bill Gates.

Én we zouden toen ook al begrepen hebben,
wat we u nu zullen laten zien in dit proces.

Deze financiële misdaden
zijn niet door onze politici aangevallen,

want ze zijn handlangers van de daders
en halen voordeel uit deze misdaden.

[Vier] Maar uiteindelijk zullen we u,
de jury, laten zien,

dat het hoofddoel van de andere zijde is,
volledige controle over ons allemaal te krijgen.

Dit impliceert het afronden
van hun roven en plunderen,

door opzettelijk onze MKB,
winkels en Horeca af te breken,

zodat platformen, zoals Amazon,
het over kunnen nemen.

Én dit betekend ook controle over de bevolking,
wat in hun ogen

zowel een drastische vermindering
van de wereldbevolking vraagt,

als de manipulatie van het DNA
van de overblijvende bevolking…

met behulp van, bijvoorbeeld,
experimentele mRNA injecties.

Maar het vereist ook, in hun ogen,
de opzettelijke afbraak van democratie,

van de rechtsstaat en van onze grondwetten
door middel van chaos,

zodat wij er uiteindelijk
mee accoord gaan…

onze nationale en culturele
identiteiten te verliezen…

en daarvoor in de plaats een one-world regering
zullen aanvaarden, onder de VN,

dat nu onder volledige controle staat
van hun en hun World Economic Forum,

een digitaal paspoort, dat elke beweging
bijhoudt en controleert…

en één digitale munt, de we alleen kunnen
ontvangen van de one-world bank,

die van hun is, natuurlijk.

Aan het eind van de zaak,
en nadat u al het bewijs heeft gehoord,

vertrouwen we erop,
dat u een aanklacht zal adviseren…

tegen alle zes zichtbare hoofdverdachten:

Christian Drosten uit Duitsland,
Anthony Fauci uit de Verenigde Staten,

Tedros van de World Health Organization,
Bill Gates, Blackrock en Pfizer.

Dames en Heren, deze zaak gaat over
een lang geplande agenda…

van een groep ultra-rijke mensen
en hun financiële maffia…

gevestigd in the City of London
en op Wall street,

die een pseudo-pandemie hebben gebruikt
als camouflage, waarachter zij…

(terwijl onze aandacht
zich op die pandemie richt)

hun decennia-lange inspanningen,

om volledige controle
over ons allemaal te hebben, afronden.

Er zijn talloze platformen waar deze groep
ontmoetingen heeft en deze agenda bespreekt,

maar de belangrijkste is
het World Economic Forum,

dat in 1971 is uitgevonden,
door een toen 33-jarige Klaus Schwab.

De leden zijn duizend wereldwijde bedrijven
met minstens 5 miljard dollar aan jaaromzet,

politici, media-afgevaardigden, wetenschappers
en andere zogenaamde “high profile” personages.

Ze komen elkaar jaarlijks tegen in Davos,

maar er zijn vergelijkbare ontmoetingen
in, bijvoorbeeld, China.

En sinds 1992 hebben ze hun eigen groep
politieke leiders voor de wereld…

gecreëerd en aan ons voorgelegd.

Onder de eerste “afgestudeerden”,
zoals ik eerder al zei, zien we

Angela Merkel en Bill Gates in 1992.

Anderen zijn Sebastian Kurz,
tot voor kort kanselier van Oostenrijk,

Justin Trudeau,
minister-president van Canada

Jacinda Ardern,
minister-president van Nieuw Zeeland,

François Macron,
president van Frankrijk…

en vele, vele meer.

Deze groep, die nu de Davos-kliek wordt genoemd,
is nu openlijk promotie aan het maken…

(de publicatie “The Great Reset” van
Klaus Schwab is de belangrijkste bron hiervoor)

voor het verschuiven van assets
naar deze groep superrijken,

zodat in 2030 normale mensen
“Niks zullen bezitten en blij zullen zijn”

(zoals daar expliciet vermeld wordt)
onder hun one-world regering,

met een digitale munt die wij krijgen
van hun one-world bank.

En ze maken ook openlijk reclame…

(in nauwe samenwerking met de mogelijk
gedaagde Bill Gates, de Rockefeller en anderen)

voor een drastische afname
van de wereldbevolking…

en de manipulatie van het DNA
van de overgebleven bevolking,

helemaal tot aan transhumanisme.

Hun belangrijkste doel is echter
de (natuurlijk door hun)…

gecontroleerde implosie van het volledig
geplunderde financiële systeem…

en gelijktijdige introductie
van de digitale munt,

uitgegeven door de one-world bank,
onder hun controle…

en net zo belangrijk, de introductie
van een wereldregering onder de VN,

dat onder hun volledige controle
is gekomen in 2019.

Voor dit einddoel hebben ze concrete
plannen gemaakt voor deze CoronaPLANdemie…

sinds minstens de lente van 2001,
“operation Dark Winter”,

gevolgd door nog zo’n oefening,
de “Lock step” oefening…

van de Rockefeller foundation in 2010…

en uiteindelijk “Event 201”
in october 2019 in New York,

gesponsord door de
Johns Hopkins Center for Health Security,

de Rockefeller Foundation, het WEF
en de Bill & Melinda Gates Foundation.

[ ondertiteld met ♥ ] [ PurplePower.is ]
689 weergaven

Reacties zijn gesloten.