Tijdens de live-uitzending van 13 juli heeft de nationale secretaris van Italexit, Gianluigi Paragone, samen met advocaat Perillo, lid van het juridische team van Danni Collaterali, een vereniging die verschillende getuigenissen over bijwerkingen verzamelt, de akte gepresenteerd waarmee zij Pfizer strafrechtelijk aanklagen. “Aan het Openbaar Ministerie bij de rechtbank van Rome, akte van aangifte met verzoek om preventieve inbeslagneming”, zo luidt de inleiding van het belangrijke document, dat volgt op het door de leider van Italexit gewenste verzoek om toegang tot de akten en de parlementaire vraag.

“Wij zijn de eersten die dat hebben gedaan”, vertelt Paragone in de video, waarin hij de lange reeks tegenstrijdigheden en leugens blootlegt die de Italiaanse regering de afgelopen tweeënhalf jaar op vakkundige wijze heeft verspreid. Vandaag moeten we echter rekening houden met een reeks rechterlijke uitspraken en vooral met gegevens waaruit blijkt dat het niet zo goed gaat”, aldus de senator.

Waarom we Pfizer strafrechtelijk aanklagen

Advocaat Perillo lichtte verdere redenen toe voor de aanklacht en de verzoeken aan het openbaar ministerie met betrekking tot de farmaceutische reus: “Wij hebben besloten deze klacht in te dienen omdat wij geen antwoord hebben gekregen op onze verzoeken. Er zijn inmiddels minstens een dozijn regio’s waar de rechtbanken een uitspraak hebben gedaan die de stelling ondersteunt dat de vaccinatieplicht mogelijk onwettig is”, aldus Perillo. Gisteren nog heeft de rechtbank in Florence een zeer belangrijke uitspraak gedaan (video met Renate Holzeisen), waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins het menselijk DNA aantasten. Gezien ook de vele bijwerkingen die we zien, moeten we hier meer van begrijpen”.

Onderzoek naar productveiligheid

De advocaat ging verder met uit te leggen dat: “Na de verschillende uitspraken van de administratieve rechtbanken, hebben wij nu besloten dat de zaak onder de aandacht van een strafrechter moet worden gebracht. Wij eisen een onderzoek naar de fabrikant, d.w.z. het Italiaanse en buitenlandse bedrijf dat deze producten distribueert, om te verhelderen om wat voor producten het precies gaat”. Het gaat om een klacht die is geformaliseerd via artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht en die in dit geval betrekking heeft op gevaarsdelicten. Het gaat erom vast te stellen of het op de markt gebrachte product werkelijk gevaarlijk is of niet, en of er elementen zijn om een stof op de markt te houden die, afgezien van de enorme handel die het voor Big Pharma heeft betekend, mogelijk nadelige gevolgen gehad kan hebben bij degenen die het hebben ontvangen.

Duidelijkheid is geboden

Het Constitutionele Hof zal zich eind november uitspreken over de verplichte vaccinatie in Italië. Mocht het een positief advies uitbrengen en de verplichting dus legitiem achten, dan zou de staat op dat moment verplicht zijn producten op de markt te brengen die als absoluut veilig zijn gecertificeerd. Gianluigi Paragone en advocaat Perillo wijzen erop dat hun strafrechtelijke aanklacht tegen Pfizer juist dáár licht op wil werpen. In de tekst wordt ook op een aantal andere punten om duidelijkheid gevraagd, onder meer over het opnieuw etiketteren van producten die gebreken vertonen of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit krijgt namelijk toestemming door slechts een eenvoudige nota van het Ministerie van Volksgezondheid zonder dat de staat van het serum wérkelijk wordt gecontroleerd.

Een daad ter verdediging van de bevolking

“Wij hebben gevraagd om wetenschappelijk bewijs van wat dagelijks door sommige virologen wordt beweerd, namelijk dat het huidige vaccin ook doeltreffend wordt geacht tegen de overheersende varianten. Bewijsmateriaal dat door de regering zou moeten worden geleverd, via onze eerdere verzoeken aan AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco, de nationale autoriteit verantwoordelijk voor de regelgeving inzake geneesmiddelen in Italië – onder het ministerie van volksgezondheid én dat van economische zaken), waarop wij nooit een antwoord hebben gekregen,” aldus Perillo. Gianlugi Paragone ondertekende het document vervolgens live en kondigde aan het in te dienen op 14 juli. De Italexit-leider sloot af met: “Het is een daad ter verdediging van de bevolking”.

Bron: Il Paragone (13/07/2022)


References

Italian original of above article.
Further references (IT)

AIFA websitecos’è AIFA (what is AIFA – IT)

European Forum for Vaccine Vigilance

Reacties zijn gesloten.